Vår Historia!

Vår historia

På denna hemsida samlas det bästa av två världar!

Den samiska föreningen Sápmi I Östergötland bildades den 17 februari 2021.

Sápmi I Östergötland har som mål att vara ett forum för att värna om samisk kultur,språk och tradition för att stärka den samiska identiteten för samer som bor utanför kärnområdet av Sápmi.

Medlemmar är samer och övriga som stödjer samer.

Våra interna aktiviteter med möjlighet för dig som samisk medlem att delta i slöjdkurser, slöjda och träffa andra medlemmar, utbyta språkkunskaper mm.

Våra externa utåtriktade arrangemang där allmänheten bjuds in för att ta del av det samiska genom ex. föreläsningar, konserter, utställningar av samisk konst mm.

Till oss är du välkommen var du än bor!

Vår förening är HBTQI vänlig, vi värnar om allas rättigheter, vare sig du är same eller inte.

På bilden syns vår ordförande Eleonora Marsfjell (t.h.) och Madeleine Sáttoj ( t.v.)

”Lägg till ett omdöme från någon som gillar det du gör.”

Jane Doe