Kommer snart

Kalender 2022 Sápmi i Östergötland
Januari: Marja Ek Sagostund och information om samer och ev. catering (tilltugg) 30 min +30 min sammanlagt 1 ½-2 timmar öppet för allmänheten
Tennkurs för medlemmar ansöker bidrag genom sameslöjdstiftelsen på Medborgarskolan
Medlemsmöte på Medborgarskolan eller genom Zoom


Februari: Samernas nationaldag firande ev. i Norrköping
Ev. fika med medlemmar i Sápmi i Östergötland
Medlemsmöte antigen på Medborgarskolan i Norrköping eller Zoom
Föreläsning med Henrik Andersson öppet för allmänheten

Mars: Årsmöte + fika
April: Medlemsmöte på Medborgarskolan eller genom Zoom


Maj: Ina Omma föreläsning öppet för allmänheten
Kitok öppet för allmänheten
Medlemsmöte på Medborgarskolan eller genom Zoom


Juni: Sommar fika med föreningen + Medlemsmöte


Juli:


Augusti: Medlemsmöte på Medborgarskolan eller genom Zoom
Föreläsning med Jörgen Stenberg på Medborgarskolan
Koltsömnadskurs med Lise Tapio Pittja för medlemmar i föreningen


September: Medlemsmöte på medborgarskolan eller genom Zoom


Oktober: Liv Aira med Ájttega vecka 40
Medlemsmöte på medborgarskolan eller genom Zoom


November: Medlemsmöte på Medborgarskolan eller genom Zoom


December: Jul fika med föreningens medlemmar + Medlemsmöte

Kommer snart

Schema för kurser under 2022